Fysiotherapie aan 't Wad

Bij Fysio aan ‘t wad staat de mens centraal. Vanuit de kracht van mensen en professionals gaan we met elkaar aan het werk voor het beste resultaat.

Via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) kunt u zonder verwijzing een afspraak met ons maken. Daarnaast behandelen wij op verwijzing van de huisarts of een specialist.

Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut vragen stellen om inzicht te krijgen in uw klachten en dit vastleggen in uw dossier. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.

Op grond van de gevonden onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met u zal, indien mogelijk, een behandelplan met gerichte doelen opgesteld worden. Tijdens de behandeling wordt ook van u, als patiënt, een actieve inbreng verwacht. De fysiotherapeut functioneert daarbij naast behandelaar ook als coach.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de beperking. Regelmatig zullen we het behandeltraject evalueren om de behandeldoelen op een adequate manier te bereiken.

Om de kwaliteit van onze diensten optimaal te waarborgen, vragen wij u regelmatig naar uw bevindingen via een schriftelijk evaluatieformulier of een digitale enquête door middel van de Fysio Prestatie Monitor.

Afspraak maken

Onze Locaties

Locatie Baflo

Hoofdlocatie en administratie Fysio aan 't Wad

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo
0595 42 45 86

Locatie Eenrum

J.J. Willingestraat 12
9967 PB Eenrum

Locatie Warffum

Gezondheidscentrum Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum

Locatie Uithuizen

Huisartsencentrum

Hoofdstraat West 17
9981 AA Uithuizen