Fysiotherapie aan 't Wad

Psychosomatische fysiotherapie

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijk als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn. Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
 • Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in: lichamelijke klachten zoals o.a.:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, nek- en rugklachten
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Maag- en buikklachten
 • Verlaagde weerstand
 • (chronische) Onbegrepen pijnklachten

Psychische klachten zoals o.a.:

 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Lusteloos zijn
 • Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Slecht slapen of teveel slapen
 • Somber zijn, veel piekeren
 • Angstig en onzeker zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

Kortom…….u bent uit balans.

Hoe komt u weer in balans?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klachten en in de factoren die mogelijk de klacht(en) in stand houden
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de ademhaling
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt

Voor meer informatie: www.psychosomatischefysiotherapie.nl

Afspraak maken

Onze Locaties

Locatie Baflo

Hoofdlocatie en administratie Fysio aan 't Wad

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo
0595 42 45 86

Locatie Eenrum

J.J. Willingestraat 12
9967 PB Eenrum
0595 49 20 59

Locatie Warffum

Gezondheidscentrum Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum
0595 42 46 89

Locatie Uithuizen

Huisartsencentrum

Hoofdstraat West 17
9981 AA Uithuizen
0595 43 15 17