Fysiotherapie aan 't Wad

Bedrijfsfysiotherapie

Een NVBF- bedrijfsfysiotherapeut heeft een gedegen opleiding van ongeveer 2 jaar na de reguliere opleiding fysiotherapie gevolgd. Bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, het verminderen en herstellen van aandoeningen van het houding- en bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds ons uitgangspunt. Via een geïntegreerde aanpak werken we aan een gezonde werkomgeving.

De bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut past in de arbeidssituatie, met een preventief doel, de specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens in relatie met zichzelf en zijn omgeving toe.

Verdere taken bedrijfsfysiotherapeut:

  • Levert preventieve zorg voor een specifieke doelgroep
  • Onderzoekt de organisatie en inhoud van de arbeid, werkplekken en/of (psycho) motorisch gedrag van werknemers systematisch met specifieke aandacht voor het houdings- en bewegingssysteem van de werknemers
  • Werkt intensief samen met alle geledingen binnen het bedrijf of instelling en andere disciplines binnen het gehele veld van arbeid en gezondheid
  • Beschikt over specifieke eisen op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden
  • Stelt interventies voor (en/of voert deze uit) op het gebied van: de organisatie en inhoud van de arbeid, de inrichting van de werkplek en het (psycho) motorisch gedrag van werknemers
  • Ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de reïntegratie in het arbeidsproces
  • Diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem in relatie tot arbeid
  • Richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem door o.a. in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen
  • Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het houding- en bewegingssysteem
  • Begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het houding- en bewegingssysteem heeft geleid

Voor meer informatie: www.nvbf.nl

Afspraak maken

Onze Locaties

Locatie Baflo

Hoofdlocatie en administratie Fysio aan 't Wad

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo
0595 42 45 86

Locatie Eenrum

J.J. Willingestraat 12
9967 PB Eenrum

Locatie Warffum

Gezondheidscentrum Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum

Locatie Uithuizen

Huisartsencentrum

Hoofdstraat West 17
9981 AA Uithuizen