Fysiotherapie aan 't Wad

Echodiagnostiek en therapie

Bij Fysio aan ‘t wad is het mogelijk om echodiagnostiek en therapie te laten verrichten. Met een echografie kunnen we spieren, banden, pezen, kapsels en botten bestuderen. We kijken als het ware door de huid op de onderliggende structuren en kunnen dan een uitspraak doen over de kwaliteit van de weefsels. Bij sportblessures kunnen we de ernst van een beschadiging zien en daardoor het herstel of de herstelmogelijkheden veel beter inschatten. Ook bij klachten die maar niet willen verbeteren, kan het zijn dat de verstorende factor door de echografie in beeld wordt gebracht, waardoor er een adequate oplossing voor het probleem kan worden gezocht. Echografie kan ook gebruikt worden tijdens de trainingstherapie bij rug- en bekkenklachten.

Bij echografische beeldvorming wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. De geluidsgolven worden uitgezonden door een transducer (zender). Dezelfde transducer ontvangt ook weer de teruggekaatste golven. Doordat de verschillende weefsels de golven in verschillende mate terugkaatsen kan dat worden omgezet in een beeld.

Toepasbaar bij:

  • Verdenking van bot scheuren, peesirritatie, deels of geheel gescheurd peesmateriaal rondom gewrichten in de ledematen, met als oorzaak slijtage of als gevolg van een ongeval.
  • Verdenking van deels gescheurd spierweefsel rondom gewrichten in de ledematen met als oorzaak slijtage of als gevolg van een ongeval.
  • Verdenking van inwendige gewrichtsschade of vochtontwikkeling in / rond gewrichten in de ledematen.
  • Het trainen van buik- en  rugspieren om rugklachten op basis van coördinatie problematiek te training en te verminderen.
  • Het trainen van bekkenbodemspieren om incontinentie- en bekkenproblematiek te trainen en te verminderen.

Niet toepasbaar bij

  • Pacemaker: direct scannen op of in de buurt van een pacemaker kan deze verstoren; denk hierbij vooral aan het scannen aan de voorkant van de schouder.
  • Obesitas: Kan in sommige gevallen een contra-indicatie zijn voor echografie. De geluidsgolven geven niet genoeg informatie terug. Door de absorptie van geluid door het vetweefsel kan geen scherp beeld worden gevormd van het gewricht of het gescande weefsel.

Het principe van de Echo wordt ook toegepast in andere beroepen en voor verschillende vormen van diagnostiek. U kunt hierbij denken aan de echografie tijdens de zwangerschap, een hartecho of bij gynaecologische diagnostiek. Omdat wij ons specifiek bezig houden met echodiagnostiek bij problemen aan het houding- en bewegingsapparaat spreken wij met voorkeur over MSU hetgeen staat voor “MusculoSkeletal Ultrasound”.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek wordt er een verslag gestuurd naar uw huisarts en eventueel uw behandelend fysiotherapeut met de uitslag van de echografie. Indien wordt besloten met fysiotherapie te starten of door te gaan, gaat u terug naar uw eigen fysiotherapeut.

Vergoeding

Dit onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie. Als u hier niet voor verzekerd bent zijn de kosten € 55,-.
Om in aanmerking te komen voor een echografisch onderzoek heeft u een consult verwijzing nodig van uw huisarts. Met deze verwijzing kunt u zich aanmelden bij Fysio aan ‘t wad.

Afspraak maken

Onze Locaties

Locatie Baflo

Hoofdlocatie en administratie Fysio aan 't Wad

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo
0595 42 45 86

Locatie Eenrum

J.J. Willingestraat 12
9967 PB Eenrum

Locatie Warffum

Gezondheidscentrum Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum

Locatie Uithuizen

Huisartsencentrum

Hoofdstraat West 17
9981 AA Uithuizen