Fysiotherapie aan 't Wad

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie Een NVBF- bedrijfsfysiotherapeut heeft een gedegen opleiding van ongeveer 2 jaar na de reguliere opleiding fysiotherapie gevolgd. Bedrijfsfysiotherapeuten werken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, het verminderen en herstellen van aandoeningen van het houding- en bewegingssysteem en ondersteunen waar nodig bij de reïntegratie van (langdurig) zieke werknemers. Mens en organisatie vormen daarin steeds … Continued

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Binnen Fysio aan ’t wad wordt de kinderfysiotherapie gegeven door Kinderfysiotherapie Meurs. De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden: kinderen van 0 – 4 jaar kinderen in de schoolleeftijd 4-16 jaar In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronisch zieke kinderen. De behandeling richt zich op … Continued

Geriatrische fysiotherapie

De geriatrische fysiotherapeut De geriatrische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige … Continued

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut Sportfysiotherapeuten kunnen begeleiding geven bij: Het verantwoord opbouwen van een bepaalde sportbelasting (zoals bijvoorbeeld een marathon) Mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen Hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft. Wat is sportfysiotherapie? De sportfysiotherapeut helpt u als … Continued

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijk als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische … Continued

Manuele therapie

Voorbeelden van klachten Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom Nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen Hoge rugklachten in combinatie met rib- en borstpijn Duizeligheid bij het bewegen van de nek Kaakklachten, al dan … Continued

Echografie MSU

Echodiagnostiek en therapie Bij Fysio aan ’t wad is het mogelijk om echodiagnostiek en therapie te laten verrichten. Met een echografie kunnen we spieren, banden, pezen, kapsels en botten bestuderen. We kijken als het ware door de huid op de onderliggende structuren en kunnen dan een uitspraak doen over de kwaliteit van de weefsels. Bij … Continued

Oedeem fysiotherapie

Oedeemtherapie Fysiotherapie is het vak dat zich bezighoudt met het verbeteren en behouden van de functie van het houdings- en bewegingsapparaat met behulp van bewegings- en oefentherapie. Bij bijvoorbeeld patiënten met borstkanker begint de zorg voor het houdings-en bewegingsapparaat al voor de operatie en zal zich tot na het ontslag voortzetten. Hierbij is het van … Continued

Onze Locaties

Locatie Baflo

Hoofdlocatie en administratie Fysio aan 't Wad

Kruisstraat 2a
9953 PL Baflo
0595 42 45 86

Locatie Eenrum

J.J. Willingestraat 12
9967 PB Eenrum
0595 49 20 59

Locatie Warffum

Gezondheidscentrum Warffum

Oosterstraat 12
9989 AD Warffum
0595 42 46 89

Locatie Uithuizen

Huisartsencentrum

Hoofdstraat West 17
9981 AA Uithuizen
0595 43 15 17